Muayenehane Açma Mevzuatı

Muayenehane açmak, sağlık sektöründe çalışan hekimlerin belirli yönetmeliklere uygun olarak yerine getirmesi gereken bir süreçtir. Muayenehaneler, hastaların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştıran, teşhis ve tedavi süreçlerini yöneten önemli sağlık kuruluşlarıdır. Bu noktada, muayenehane açmak için uyulması gereken yönetmelikler bulunmaktadır.Bu yönetmeliklere uygun olarak muayenehane açmak, sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak, hastaların güvenini kazanmak ve etik standartları korumak için son derece önemlidir. Hekimler, sağlık sektöründe en iyi uygulamaları takip ederek muayenehanelerini başarılı bir şekilde yönetmeye ve hasta odaklı hizmet sunmaya devam etmelidir.

KİMLER MUAYENEHANE AÇABİLİR?

• Tabip Odası’na üye olan hekimler
• Mesleğini serbest olarak icra eden hekimler, SGK anlaşması olmayan bir özel sağlık kuruluşunda çalışıyorsa muayenehane açma hakkına (yetkisine) sahip olabilir. Ayrıca, SGK anlaşması olan bir özel sağlık kuruluşunda çalışıyorsa, hizmet bedeli hasta tarafından karşılanmak şartıyla muayenehane açabilirler.
Ancak;
• Sağlık Bakanlığı’na bağlı devlet hastanelerinde çalışan hekimler,
• Üniversitede öğretim üyesi olan hekimler muayenehane açamazlar.

BAŞVURU YAPILMASI GEREKEN KURUMLAR

Vergi Dairesi

Muayenehane açmak isteyen hekimler iş yerinin bulunduğu vergi dairesine başvurarak vergi kaydı açtırmalıdır.

Gerekli Belgeler:

  • İşe Başlama Formu
  • Kimlik aslı ve fotokopisi
  • Noter onaylı imza sirküleri
  • İşyerine ilişkin kira kontratı veya tapu fotokopisi

İl Sağlık Müdürlüğü

Muayenehane açmak isteyen hekimler, iş yerlerini Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Öze Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 12/d maddesinde belirtilen koşullara uygun hale getirmelidir.

Bu koşullar sağlandığında uygunluk belgesi alabilmek için gerekli evraklar ve "Sağlık Kuruluşlarında Bulundurulması Zorunlu Asgari İlaç Listesi" ile birlikte Sağlık Müdürülüğü'ne dilekçe vererek başvuru yapabilirler.

İşe Başlama Formu İşe Başlama Formu 2 Muayenehane Açmak İçin Gerekli Fiziki Koşullar Muayenehane Açmak İçin Gerekli Belgeler Sağlık Kuruluşlarında Bulundurulması Zorunlu Asgari İlaç Listesi Muayenehane Açmak İçin Gerekli Başvuru Belgesi

YÜKÜMLÜLÜKLER

SGK Kapsamında Yükümlülükler (SGK’ya Karşı Bulunan Yükümlülükler)

Muayenehane sahibi hekim, personeli işe başlamadan önce SGK’ya iş yeri tescili başvurusu yapılmalıdır. Dijital ortamdan yapılan tescil belgesinin çıktısı ve gerekli bilgiler ile birlikte 7 gün içerisinde bağlı olduğu SGK’ya başvuru yapmalıdır.

Çalışma Bakanlığı Kapsamında Yükümlülükler (Çalışma Bakanlığı’na Karşı Yükümlülükler)

6331 sayılı yasaya göre hekim muayenehaneleri tehlikeli sınıfta kabul edilmiştir. Eğer hekim, kliniğinde personel çalıştırıyorsa işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlığı hizmeti alması ve risk değerlendirmesi yaptırması sorumlulukları arasındadır.

Risk değerlendirilme çalışmasının hekimin kendisinin yapabilmesi için TTB tarafından Muayenehane Risk Değerlendirme Formu’ hazırlanmıştır. Bu formun iş yerine bulundurulması ve gerektiğinde denetimle yetkili personele gösterilmesi yeterlidir, herhangi bir yere gönderilmesine gerek yoktur.

Risk Değerlendirme Formu

Denetimler

Hekim, muayenehanesini açtıktan sonra belirli aralıklarla İl Sağlık Müdürlüğü’nden bir ekip denetim için gelmektedir. Bu denetimlere yönelik ‘Muayenehane Denetim Formu’ ekte sunulmaktadır

Muayenehane Denetim Formu